Kursus oversigt

Mini-pædagogikum består af 6 moduler

 • 2

  Mini-pædagogikum - et overblik over forløbet

 • 3

  Uge 1 - Normalitet og afvigelse

  • Opgave 1 - En præsentation af dig selv i fællesskabet (15 minutter)

  • Et spørgsmål til overvejelse inden onlineundervisningen

  • Er der for mange eller for få elever der får specialundervisning?

  • Onlineundervisning uge 1

  • Normalitet og afvigelse

  • Opgave 2 - Normalitet og afvigelse

  • Vores evne til observation - tern

  • Overblik - hvad har du lært i uge 1

 • 4

  Uge 2 -Diagnoser - en medicinsk forståelse

  • Diagnoser - en medicinsk forståelse

  • Refleksion over diagnoser

  • Diagnoser - ligeheder og forskelle Asperger syndrom, ADHD og følelsesmæssig betinget problematik

  • Diagnoser og magt - 5 min

  • Opgave 3 - diagnoser og magt

 • 5

  Uge 3 - Specialpædagogik i praksis

  • Mangelfuld metaliseringsevne

  • Opgave 4 - Mangelfuld mentaliseringsevne

  • Den pædagogiske tjekliste - til læsning

  • Online undervisning uge 3

 • 6

  Uge 4 - Specialpædagogik i praksis

  • Interview med xx om hverdagen med flere elever med diagnoser - læreren syn på ....

  • Opgave 5 - Specialpædagogik, refleksioner

  • Undervisere der er gode til elever i vanskelige læringssituationer, kendes på ...

  • Underviseren som social coach

  • Opgave 6 -

  • Lydfil - podcast - gode råd...